Strona główna       Twórcy       Zespoły Ludowe

Twórcy ludowi - Zespoły Ludowe

Dziecięco-Młodzieżowy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „MAŁA HELENKA”

Zespół założony został w 2003 roku przy parafii św. Heleny w Nowym Sączu z inicjatywy śp. ks. Prałata Jana PANCERZA oraz Marka KIEŁBASY. Aktualnie prowadzi działalność artystyczną przy Zespole Szkół w Chełmcu  w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Skupia w swoich szeregach dzieci w wieku 4-18 lat w trzech grupach wiekowych i tanecznych. Obecnie śpiewa i tańczy w zespole ponad 60-cioro dzieci i młodzieży.

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MSZALNICZANIE z Mszalnicy

Zespół "Mali Mszalniczanie" powstał w 1986 roku. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Danuta Mółka, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Mszalnicy i absolwent Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu. Zespół skupia najbardziej uzdolnione muzycznie i tanecznie dzieci z tej szkoły w wieku od 6 do 12 lat. Przynależność do zespołu jest dobrym przykładem wychowania regionalnego tych dzieci.
"Mali Mszalniczanie" prezentują folklor dziecięcy regionu "Lachów Sądeckich", pielęgnując dawne zwyczaje, zabawy, przyśpiewki. Żywiołowy taniec i śpiew, doskonale zachowana gwara oraz niezwykle barwne stroje regionalne decydują o powodzeniu zespołu.

Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa

"Mali Mystkowianie" powstali w 1984 r. w Mystkowie koło Nowego Sącza. Zespół liczy ok. 50 członków wieku 4 - 12 lat. W swoich programach: "Jak my se zaśpiwomy", "To co nas ciesy, to zabawa, taniec i śpiew" - zespół pokazuje spontaniczne zabawy dzieci połączone ze śpiewem i tańcami, prezentuje folklor własnego regionu. Dążeniem zespołu jest podtrzymanie tradycji ludowej. Kontynuując rodzimy folklor, dzieci stają się bardziej związane ze swoją miejscowością. Zespół posiada własną pięcioosobową młodzieżową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, kontrabasie, klarnecie i trąbce. W czerwcu 1999 r. jako jeden z wielu zespołów uczestniczył w kanonizacji Św. Kingi w Starym Sączu, a później delegacja zespołu była na specjalnej audiencji w Watykanie.

Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY SKALNIK z Kamionki Wielkiej

„Mały Skalnik” reprezentuje rejon etnograficzny „Lachów Sądeckich” położony u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Region Lachów Sądeckich należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca, zwyczajów, obrzędów a przede wszystkim bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym.

Echo Jaworza

Śpiew i taniec lachów sadeckich

ORKIESTRA DĘTA z Mystkowa

Liczy sobie prawie 105 lat. Założona przez ks. Jana Jarzembińskiego, proboszcza parafii w Mystkowie i Jana Gieńca. Orkiestra przetrwała dwie wojny światowe, a nawet prowadziła w tym okresie tajne nauczanie. Od 1978 roku przeszła pod patronat Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej i ciągle doskonali swój warsztat muzyczny.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „PIĄTKOWIOKI”

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „PIĄTKOWIOKI” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu a swą nazwę zapożyczył od miejscowości, w której w 1994 roku został założony - czyli od Piątkowej. Mają nawet związane z nią motto:

 

Piątkowo, Piątkowo ty biydno wiosecko,
teros już wyglondos jak małe miastecko.

Domy murowane, a w łogrodach kwiotki,
a gdzież się podziały szczechom kryte chatki.

A przecie niedawno babcia powiadała,
że w samym środku wsi dymno chata stoła.”

Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia”

Stowarzyszenie  prowadzi zespół regionalny dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest to zespół tradycyjny promujący folklor Pogórza okolic Stróż, Bobowej, Gorlic i Grybowa.

Zespół Pieśni i Tańca Śwniarsko

Zespół działa od kwietnia 2006 roku.

Początki nie były łatwe. Na początku opanowywaliśmy podstawy tańców ludowych.

Zespół podzielony jest na grupy wiekowe. Najmłodszą stanowią dzieci od 5 do 10 roku życia. Grupa starsza to dzieci i młodzież w wielu od 11 – 16 lat. W chwili obecnej zespół stanowy grupa około 80 dzieci.

Zespół Regionalny „MYSTKOWIANIE” z Mystkowa

Zespół Regionalny Mystkowianie powstał w 2014 roku pod patronatem Stowarzyszenia Mystkowianie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Swoją siedzibę ma w Domu Ludowym w Mystkowie. 

Zespół Regionalny MSZALNICZANIE z Mszalnicy

„Mszalniczanie” reprezentują region etnograficzny „Lachów Sądeckich”, położony u podnóża najbardziej na północ wysuniętej części Karpat. Region ten należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce tak pod względem śpiewu, muzyki, tańca, obrzędów i zwyczajów ludowych oraz niezwykle bogatego stroju.

Zespół Regionalny Niskowioki

Zespół Istnieje od 2005 roku i działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej (koło Nowego Sącza). Podstawowym celem zespołu jest kultywowanie i popularyzacja folkloru Lachów Sądeckich. Bogato wyszywany strój oraz repertuar, zawierający tradycyjne tańce, muzykę, gwarę i obrzędowość, zachwyca widzów, długo pozostając w ich pamięci. Założycielem i kierownikiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Niskowioki” jest Jan Smoleń – zawodowy strażak i prezes OSP w Niskowej. Z kolei funkcję instruktora pełni Grażyna Smoleń. „Niskowioki” liczą prawie osiemdziesiąt osób. Wśród nich możemy wyróżnić: „Małych Niskowioków”, grupę młodzieżową, grupę starostów i Dziewczęcą Grupę Śpiewaczą.

Zespół Regionalny SKALNIK z Kamionki Wielkiej

Zespół powstał w 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej i przyjął nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia. Reprezentuje region etnograficzny "Lachów Sądeckich" położony u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Region "Lachów Sądeckich" należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca jak zwyczajów i obrzędów ale przede wszystkim niezwykle bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym.

Zespół Śpiewaczy „Kamionczanki”

Powstał w 1978 roku, przy Szkole Podstawowej w nr 2 w Kamionce Wielkiej.