Stowarzyszenie Regionalne „Kowalnia”

 

Stowarzyszenie  prowadzi zespół regionalny dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest to zespół tradycyjny promujący folklor Pogórza okolic Stróż, Bobowej, Gorlic i Grybowa. W swoim dorobku ma opracowane programy związane z obrzędami, obyczajami i zwyczajami ludowymi ww. okolic. Są to „Dożynki”, „Na muzyce”, „Droby pogórzańskie”, „Kolęda z gwiazdą”, „Wesele stróżowskie”, „A przy kręceniu miodu bywało”, „A kiedy matuli ni ma w domu”. Programy te oparte są na tradycyjnym sposobie życia Pogórzan na początku XX wieku i urozmaicone tańcami powszechnie tańczonymi w tym czasie w naszych okolicach. Zespół prezentuje się w tradycyjnym stroju Pogórzan obejmujący przede wszystkim obecny powiat gorlicki / bez łemkowszczyzny/. Teatr ludowy odtwarzany przez członków zespołu, używający na scenie dawne wyposażenie wnętrza chat wiejskich, odtworzone stroje ludowe doskonale promuje swoją „Małą Ojczyznę”. Z ww. programami zespół Regionalny „Kowalnia” występował na wielu festiwalach i konkursach gdzie otrzymal prestiżowe i dla nas bardzo cenne nagrody;

  • Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 2003r  - „Parzenica Góralska”
  • Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie 2005r – nagroda główna „Taneczny krąg” oraz I, II, III miejsce w poszczególnych latach 2007, 2009, 2011.
  • Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne w Łowiczu „Łowicz 2010” – nagroda główna „Łowicki Pasiak”
  • W Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych członkowie zespołu muzyki otrzymali I, II, III nagrody a drużba weselny nagrodę główną „Złotą siekierkę”.
  • W Bukowinie Tatrzańskiej w Górolskim Karnawale zespół otrzymał na przestrzeni lat 2005 – 2013 „Złote i srebrne spinki” oraz „Srebrną rozetę” a muzyk zespołu I miejsce i „Złote spinki” jako instrumentalista na heligonce.
  • „Pogórzańskie Gody”- Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych w Łużnej w 2009 r – I nagroda a w 2011 – II nagroda.
  • W „Przepatrzowinach Teatrów Regionalnych Małopolski w Czarnym Dunajcu otrzymaliśmy „Srebrną Maskę” i wyróżnienie dla najlepszego aktora.
  • Muzyka zespołu oraz grupa śpiewacza kobiet i mężczyzn prezentowała muzykę i śpiew na spotkaniach folklorystycznych Muzyka Karpat w Trzcinicy – wyróżnienie za brzmienie muzyki pogórzańskiej.
  • Na powiatowym przeglądzie kolędniczym  w Mystkowie zespół kolędniczy otrzymał  I i II nagrody.
  • Zespół „Mała Kowalnia” prezentował się na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce gdzie otrzymał wyróżnienie za stroje i tańce ludowe pogórzańskie.

Zespół Regionalny „Kowalnia” prezentował się kilkakrotnie na imprezie folklorystycznej Tydzień Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim, Wiśle, Żywcu, na Festiwalu Wyszehradzkim w Jaśle, Pograniczu Kultur w Łużnej, na terenie Słowacji w Wielkim Szariszu prezentowaliśmy Gminę Grybów. Od 15 lat organizujemy dożynki wiejskie na terenie sołectwa Stróże. Objeżdżamy naszą miejscowość z wieńcem i z muzyką oraz wręczamy zasłużonym nie tylko w rolnictwie wieniec dożynkowy poświęcony w naszym Kościele Parafialnym.  Zespół daje wiele występów na piknikach rodzinnych, dożynkach wiejskich poza miejscem naszego zamieszkania, „Biesiadzie u bartnika” - ogólnopolskie spotkania pszczelarzy. Współpracujemy z OSP w Stróżach, Stowarzyszeniem Nasza Ziemia Grybowska, Fundacją Niepełnosprawnych w Stróżach oraz z kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Służymy pomocą w sprawach strojów. Ponadto we współpracy ze szkołą organizujemy koncerty patriotyczne oraz koncerty kolęd i pastorałek.

Lata twórczości

2000 – 2015 rok

Adres

Stróże 195, 33-331 Stróże

Adres do korespondencji

Stróże 45, 33-331 Stróże

Telefon

18 445-15-66

Email

kowalnia@op.pl