Stowarzyszenie Gospodyń "Konwalia" w Małej Wsi

 

Prezes Zofia Smajdor

Hobby

Stowarzyszenie Gospodyń "Konwalia" z Małej Wsi za priorytet obrało sobie propagowanie tradycji, rozwój i upowszechnianie kultury Lachów Sądeckich, zachęcenie mieszkańców wsi do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym regionu, kultywowanie tradycji lachowskich, rękodzieła i sztuki ludowej.

Kursy

Członkinie Stowarzyszenia poprzez to, że chętnie dzielą się i wnoszą do grupy swoje umiejętności oraz doświadczenie życiowe w wielu dziedzinach - co razem stanowi "mieszankę" wiedzy i zdolności naszych pań.

Twórczość ludowa

Członkinie Stowarzyszenia zajmują się hobbistycznie wieloma dziedzinami twórczości ludowej, w szczególności haftem regionalnym lachowskim, wykonują ozdoby i dekoracje świąteczne czy też kwiaty z bibuły tradycyjną metodą, również malują na szkle. Oprócz tego panie biorą udział w warsztatach, na których uczą się techniki zdobienia decoupage i cekinami lub składania papieru origami.

Wystawy

Członkowie Stowarzyszenia czynnie biorą udział w konkursach, przeglądach, reprezentując gminę na szczeblu lokalnym jak i wojewódzkim.
W 2009r. Stowarzyszenie reprezentowało gminę Chełmiec i region lachowski na dniach otwartych Telewizji Kraków, a od kilku lat korzysta ze środków pochodzących z budżetu gminy, w ramach realizacji zadań publicznych można było zorganizować dla mieszkańców wsi i okolic plenerowe spotkanie związane z tradycją Nocy Świętojańskiej z atrakcjami przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.
W okresie świąt wielkanocnych robimy własnoręcznie kwiaty do tradycyjnych palm oraz stroiki na stoły wielkanocne, a w adwencie przygotowujemy ozdoby choinkowe, tradycyjne podłaźniczki i pająki zdobiące nasze domy, organizujemy dla seniorów spotkania opłatkowe, jeśli trzeba – zbieramy fundusze na pomoc osobom, które znajdą się w trudnych sytuacjach, a pani Zofia Smajdor dodatkowo obowiązała się do prowadzenia kroniki miejscowości, w której dokumentuje wszystkie ważne dla mieszkańców wydarzenia.

Inne

Stowarzyszenie Gospodyń "Konwalia" zostało założone z inicjatywy mieszkanek Małej Wsi w 2004r. W czasie ponad 10 - letniego istnienia członkinie czynnie uczestniczą w przeglądach KGW z gminy Chełmiec, zdobywając tym samym nagrody w dziedzinach: rękodzieła ludowego, wyrobów kulinarnych i występów artystycznych. Przygotowując się do przeglądów członkinie dbają o to by wykorzystana została ich wiedza o obrzędach i tradycjach wiejskich, która przekazywana jest od pokoleń w małowiejskich rodzinach.
Stowarzyszenie posiada własne stroje regionalne, które wykonały członkinie wykorzystują tradycyjne lachowskie wzory kroju i haftu.
Nasze panie mają wrażliwe serca i nie jednokrotnie biorą udział w akcjach charytatywnych pomagając tym samym osobom potrzebującym i właśnie z tej przyczyny postanowiono przystąpić do projektu Senioralnego Punktu Wolontariatu (SPW), którego beneficjentem jest Sądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda.

 

Adres

woj. małopolskie, powiat nowosądecki,

gmina Chełmiec -  Mała Wieś  

ul. Starowiejska   33-395 Chełmiec