ORKIESTRA DĘTA z Mystkowa

 

Liczy sobie prawie 105 lat. Założona przez ks. Jana Jarzembińskiego, proboszcza parafii w Mystkowie i Jana Gieńca. Orkiestra przetrwała dwie wojny światowe, a nawet prowadziła w tym okresie tajne nauczanie. Od 1978 roku przeszła pod patronat Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej i ciągle doskonali swój warsztat muzyczny.

Zespół uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach religijnych i patriotycznych w parafii, gminie i regionie.

Dokładny opis dziejów orkiestry i jej dorobek zawiera książka „100 lat Orkiestry Dętej z Mystkowa” autorstwa Antoniego Kiełbasy-Radeckiego i Kazimierza Ogorzałka.

Spośród wielu sukcesów artystycznych orkiestry warto przytoczyć: I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Wsi w Przytocznej k/Poznania (1987), I miejsce w Małopolskim Festiwalu Orkiestra Dętych w 1988, 2010 i 2014 roku.
Prezesem Orkiestry jest Jarosław Słaby a kapelmistrzem Józef Kalisz.

Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,

Telefon

18 445-60-29, 

E-mail:

gok@adres.pl