Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁY SKALNIK z Kamionki Wielkiej

 

„Mały Skalnik” powstał w 1984 roku. Założycielem zespołu a zarazem kierownikiem jest Zofia Kociołek.
Zespół ten przyjął swoją nazwę od najwyższego wzniesienia w okolicy Kamionki.

„Mały Skalnik” reprezentuje rejon etnograficzny „Lachów Sądeckich” położony u podnóża najdalej na północ wysuniętej części Karpat. Region Lachów Sądeckich należy do najbardziej atrakcyjnych kulturowo w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca, zwyczajów, obrzędów a przede wszystkim bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym.

„Mały Skalnik” prezentuje folklor w formie autentycznej i jest inkubatorem ludowych tancerzy dla dorosłego zespołu „Skalnik”.
Początki działalności zespołu to zbieranie tekstów, melodii, nauki tańca, śpiewu oraz dziecięcych zabaw. Początkowo zespół kierowany przez Zofię Kociołek występował na uroczystościach organizowanych w środowisku, głównie przez GOK.

Funkcję akompaniatora sprawuje od początku Józef Trojan.

W dniach 19-21 09. 1986 roku zespół po raz pierwszy wystąpił na uroczystościach związanych z 650 leciem Kamionki Wielkiej połączonych z VIII Latem w Dolinie Kamionki. Od tego czasu zespół systematycznie występował na wszystkich uroczystościach gminnych i kościelnych w Kamionce Wielkiej.

W 1993 roku zespół brał udział w II Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu, a partnerem małych tancerzy z Kamionki był rosyjski zespół z dalekiego Krasnodaru.

W roku następnym „Mały Skalnik” wyjechał na Międzynarodowy Festiwal „La Capelino” do Nicei (Francja), gdzie dzięki swoim żywiołowym tańcom i barwnym strojom był atrakcją festiwalu.

W 1997 roku zespół występował w koncercie charytatywnym dla powodzian w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu.

Kolejnym historycznym wydarzeniem zespołu był udział w Mszy Świętej Kanonizacyjnej Św. Kingi w Starym Sączu (19 czerwca 1999r), udział w późniejszym nagraniu płyty CD „Życzymy, życzymy” oraz udział zespołu w wizycie sądeckich zespołów w Watykanie.

W październiku 2001 roku dzięki Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu „Mały Skalnik” nagrał swoja płytę CD, pt „Hej Kamionko, Kamionko”.

Także z tego zespołu wywodziły się dziecięce grupy kolędnicze, które wielokrotnie otrzymywały nagrody na gminnych przeglądach kolędniczych i na przeglądach ponadgminnych.

„Mały Skalnik” prowadziło wielu instruktorów (w tym także założycielka i kierowniczka zespołu Zofia Kociołek) a obecnie Urszula Gocek.
W zespole tańczy już drugie pokolenie a wiele tancerzy z początku istnienia zespołu już pozakładało swoje rodziny. Przez pierwsze lata swojego istnienia zespołowi patronowała Firma "Konspol" z Nowego Sącza.

Kierownik zespołu  – Zofia Kociołek, instruktor - Urszula Gocek

Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, tel/fax. 18 445-60-29, e-mail: gok@adres.p