Dziecięcy Zespół Regionalny MALI MYSTKOWIANIE z Mystkowa

 

"Mali Mystkowianie" powstali w 1984 r. w Mystkowie koło Nowego Sącza. Zespół liczy ok. 50 członków wieku 4 - 12 lat. W swoich programach: "Jak my se zaśpiwomy", "To co nas ciesy, to zabawa, taniec i śpiew" - zespół pokazuje spontaniczne zabawy dzieci połączone ze śpiewem i tańcami, prezentuje folklor własnego regionu. Dążeniem zespołu jest podtrzymanie tradycji ludowej. Kontynuując rodzimy folklor, dzieci stają się bardziej związane ze swoją miejscowością. Zespół posiada własną pięcioosobową młodzieżową kapelę, której członkowie przygrywają na skrzypcach, kontrabasie, klarnecie i trąbce. W czerwcu 1999 r. jako jeden z wielu zespołów uczestniczył w kanonizacji Św. Kingi w Starym Sączu, a później delegacja zespołu była na specjalnej audiencji w Watykanie.

Od szeregu lat zespół występuje na różnych imprezach ubarwiając swoimi tańcami i śpiewem wiele wydarzeń na terenie gminy i na zewnątrz. Co roku "Mali Mystkowianie" biorą udział w różnych konkursach i przeglądach zdobywając wiele wyróżnień i nagród za śpiew i taniec. Oto niektóre z nich:

  • I Ogólnopolski Związkowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku koło Poznania,
  • Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce,
  • IX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych "Święto Dzieci Gór" w Nowym Sączu,
  • VIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Gorzowie.
  • Największym osiągnięciem było zajęcie II-go miejsca na I Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Błażejewku k/Poznania.
  • Kierownikiem zespołu jest Hanna Poręba,  a instruktorem Patryk Rutkowski.

Osiągnięcia

-   Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” – Baranów Sandomierski:    

    2011 – II miejsce – grupa taneczna,

    wyróżnienie – grupa obrzędowa,

    2013 – II miejsce – grupa taneczna,

    II miejsce – grupa obrzędowa,

    2014 – I miejsce – grupa taneczna,

    wyróżnienie – grupa obrzędowa.

-    Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych – Rabka Zdrój 2012 – program „U Dziadka na Zielone Świątki”.

    2013 – program „Zabawy na łące”    .

    2014 – program „Na jesieni”.

-   Konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, drużbów weselnych „DRUZBACKA” – Podegrodzie,

    2012 – Grupa śpiewacza – wyróżnienie,

    2014 – III miejsce - Bartłomiej Janus – instrumentalista – (Szkółka Muzykowania),

    III miejsce - Bartłomiej Jakub – śpiewak ludowy.

 

Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej,

Telefon:

18 445-60-29,

E-mail:

gok@adres.pl