Dziecięco-Młodzieżowy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „MAŁA HELENKA”

 

Zespół założony został w 2003 roku przy parafii św. Heleny w Nowym Sączu z inicjatywy śp. ks. Prałata Jana PANCERZA oraz Marka KIEŁBASY. Aktualnie prowadzi działalność artystyczną przy Zespole Szkół w Chełmcu  w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Skupia w swoich szeregach dzieci w wieku 4-18 lat w trzech grupach wiekowych i tanecznych. Obecnie śpiewa i tańczy w zespole ponad 60-cioro dzieci i młodzieży.

Jak można zauważyć, cała energia dzieci i młodzieży skupia się na promowaniu i krzewieniu dawnej, naszej kultury i tradycji przodków. Instruktorzy w swojej pracy z dziećmi starają się wpoić zasadę poszanowania kultury, integracji z innymi dziećmi w kraju i na świecie oraz dążenia poprzez właściwe, wspólne dla narodów cele, stwarzania lepszego jutra dla teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Mali artyści w swych koncertach promują i kultywują tradycję słowa, muzyki, tańca, zwyczajów i obrzędów oraz zabawy dzieci Lachów Sądeckich.
W okresie swojej działalności zespół koncertował i uczestniczył w wielu międzynarodowych festiwalach i przeglądach za granicą: w Rumunii, Bułgarii, Słowacji, Macedonii, Węgrzech, jak również w kraju: Dąbrowie Górniczej, Baranowie Sandomierskim, Szczyrzycu, Lipnicy Murowanej, Krakowie, Ełku, Bieczu zdobywając najwyższe laury oraz Grand Prix festiwali. Dzięki ludziom dobrej woli, rodzicom i przyjaciołom zespołu, Mała Helenka, jako zespół regionalny, rozwija się i umacnia na „rynku folkloru i dziedzictwa narodowego”.

Oczywiście uczestniczy na co dzień w życiu społeczno - kulturalnym parafii, gminy, regionu sądeckiego i Województwa Małopolskiego. Zespół prowadzi działalność nie tylko edukacyjną, ale jest również sposobem spędzenia wolnego czasu w gronie przyjaciół, rodziców, dziadków tworzących wraz z tancerzami „zespołową rodzinę”. Młodzież ma także okazją, aby integrować się  podczas imprez i wydarzeń takich jak: zimowe kuligi, wyjazdy na baseny termalne, warsztaty folklorystyczne, spotkania opłatkowe.

Choreografem zespołu jest Pani Maria WAŚKO oraz Katarzyna PACIOREK, sprawy logistyczne prowadzi Piotr KALINOWSKI zaś kierownikiem zespołu jest Marek KIEŁBASA. Kapelą „dowodzi” Maciej MATUSIK.

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach
33-394 Klęczany 1, tel.: (18) 443 33 73,  +48 695 987 412.
www.gok.chelmiec.pl, e-mail: gok@chelmiec.pl