Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach w partnerstwie z Gminą Chełmiec oraz Stowarzyszeniem "Razem dla Kultury" realizuje projekt pn. "Z pokolenia na pokolenie" – wydanie publikacji, utworzenie strony www oraz przeprowadzenie działań promocyjnych. W ramach projektu zostaną wydane dwie publikacje: malowanka edukacyjna dla dzieci oraz katalog twórców obszaru LGD Korona Sądecka.
W celu zachęcenia najmłodszych odbiorców do zapoznania się z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym GOK w Chełmcu wykonał gadżety promocyjne. Utworzona została strona internetowa, która jest jednocześnie multimedialnym katalogiem twórców obszaru LGD Korona Sądecka. GOK przeprowadza, również szereg spotkań informacyjnych mających na celu promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Dofinansowanie niezbędne na realizację powyższego projektu Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu pozyskał w ramach "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV "Leader", działanie 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy katalog oraz malowankę w formacie PDF:

W ramach realizacji projektu powstał również film, który można obejrzeć poniżej.