Strona główna       kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

z siedzibą w Klęczanach

33 – 394 Klęczany 1

NIP 734 – 25 – 59 – 837

Tel./ fax 018 443 – 33 – 73

e– mail gok@chelmiec.pl

www.gok.chelmiec.pl

 

Zdjęcia oraz inne materiały
uzupełniające informacje o twórcach
prosimy przesyłać na adres:

kontakt@skarbykorony.pl

lub proszę skorzystać z formularza
do zgłaszania twórców,
w tym przypadku proszę nie zpomnieć
o podaniu imienia i nazwiska twórcy,
którego dotyczą zdjęcia.