GALERIA - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „PIĄTKOWIOKI”

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „PIĄTKOWIOKI” działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu a swą nazwę zapożyczył od miejscowości, w której w 1994 roku został założony - czyli od Piątkowej. Mają nawet związane z nią motto:

 

Piątkowo, Piątkowo ty biydno wiosecko,
teros już wyglondos jak małe miastecko.

Domy murowane, a w łogrodach kwiotki,
a gdzież się podziały szczechom kryte chatki.

A przecie niedawno babcia powiadała,
że w samym środku wsi dymno chata stoła.”