Witamy na stronie internetowej będącej katalogiem twórców działających na obszarze LGD "Korona Sądecka". Strona ta jest częścią projektu pn; "Z pokolenia na pokolenie" – wydanie publikacji, utworzenie strony www oraz przeprowadzenie działań promocyjnych, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu.

Dofinansowanie niezbędne na realizację powyższego projektu Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu pozyskał w ramach programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV "Leader", działanie 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Wypełnij ankietę