Aktualności i wiadomości

Mistrz – uczeń – koronka klockowa.

Zdobycie samych umiejętności koronczarskich to za mało by być pasjonatem koronki klockowej. Trzeba dużo samozaparcia, tytanicznej pracy doskonalącej własny styl, a przede wszystkim - głębokiego zrozumienia potrzeby kontynuowania owej dyscypliny twórczej jaką jest niewątpliwie koronka klockowa. W Gminie Chełmiec, w ramach programu – DZIEDZICTWO KULTUROWE 2016 Priorytet Kultura Ludowa i Tradycyjna, realizowany jest projekt  finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Popularyzacja ginącego rękodzieła ludowego – koronki klockowej”.  Jego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej. Osobą realizującą projekt jest artystka ludowa naszej gminy Magdalena Cięciwa.

Program „Mistrz tradycji” ma w założeniu ożywienie ginących zawodów, przywrócenie ich do dziedzictwa kulturowego regionu. Wśród wielu zapomnianych zawodów, kiedyś bardzo popularnych, a dziś praktycznie nie istniejących jest koronczarka klockowa. Jest to bardzo trudna technika, więc grupa osób uczących się powinna być odpowiednio dobrana, a sama nauka wymaga indywidualnego podejścia, czasu i zaangażowania obydwu stron. Wybrane osoby, które spełniają wymogi do nauki rękodzieła, muszą posiadać talent, ale przede wszystkim rokują nadzieję na dalszą kontynuację. Biorący udział w projekcie pochodzą z naszego regionu,  co ułatwia stały nieprzerwany kontakt z mistrzem rękodzieła.

Czymże może wyróżnić się nasz lachowski region na tle innych, jak nie bogactwem ludzi zakochanych w tradycji, ich nietypowymi pasjami, wrażliwością artystyczną,  zamiłowaniem w dawnej sztuce i bogatej kulturze. Dzięki Mecenatowi Państwa twórcy ludowi próbują ocalić i na nowo ożywić, a także nauczyć młode pokolenie rękodzieła, które kiedyś wyróżniało południe Polski, dodawało splendoru podczas wystaw międzynarodowych, a może najważniejsze, iż bardzo pozytywnie kształtowało charaktery młodych ludzi ich wrażliwość i patrzenie na otaczający świat.